Comptable

Comptabilitats:

 • Registre comptable de factures per Estimació Directe Simplificada i E.Objectiva (Mòduls)
 • Comptabilitats segons el Pla General Comptable.
 • Comptabilitats segons plans comptables sectorials:

                     * Constructores.
                     * Promotores immobiliàries.
                     * Entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, clubs).

 

Àrea mercantil:

  • Elaboració d’estatuts de societats.
  • Confecció de comptes anuals pel seu dipòsit al Registre Mercantil.
  • Convocatòria de juntes de socis.
  • Assessorament i confecció d’actes de juntes.
  • Assessorament en temes concursals (Antigues suspensions de pagaments, fallides, etc.).