Jurídic

ARRENDAMENTS urbans:

  • Contractes i resolucions
  • Reclamació de rendes impagades
  • Tràmits judicials i extrajudicials
  • Comunicacions arrendador / arrendatari

CONTRACTES civils i mercantils

Dret de FAMÍLIA:

  • Separacions matrimonials i divorcis
  • Pensions d'aliments i compensatòries
  • Preacords i Capitulacions matrimonials

Dret de SUCCESSIONS:

  • Tramitació i planificació d'herències
  • Testaments