Laboral

 • Confecció i liquidació mensual de Seguretat Social, règim general i especials (autònoms, agraris, treballadors de la llar, representants de comerç, etc...)
 • Confecció de nòmines.
 • Altes i baixes d’empreses i treballadors davant la Seguretat Social.
 • Formalització i renovació de contractes de treball.
 • Declaracions periòdiques d’IRPF i resum anual.
 • Acomiadaments, actes de conciliació i compareixences davant el Jutjat Social.
 • Tramitació d’ajornaments extraordinaris de quotes davant la Seguretat Social.
 • Tramitació de prestacions de la Seguretat Social (Jubilació, invalidesa, viduïtat, etc.)
 • Convenis especials de la Seguretat Social.
 • Convenis internacionals.
 • Estrangeria
 • Prevenció de riscos laborals.