Administratiu

Trànsit i transports:

 • Canvis de titularitat de vehicles.
 • Renovació de permisos.
 • Matriculacions.
 • Visats de transports.

Estrangeria:

 • Permisos de residència.
 • Tramitació de nacionalitats.

Diversos:

 • Certificats de naixement, defunció.
 • Certificats d’últimes voluntats.
 • Certificats penals.
 • Expedients de qualificació i desqualificació d’habitatges protegits.
 • Permisos de guals.