Fiscal

 • Assessorament i planificació fiscal d’empreses i particulars.
 • Assessorament i representació en inspeccions d’Hisenda.
 • Càlcul, confecció i tramitació d’impostos.
 • Impost sobre el valor afegit (I.V.A.).
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (I.R.P.F.).
 • Impost sobre el patrimoni.
 • Impost sobre societats (Règim general, societats patrimonials, etc.).
 • Impost de successions i donacions.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Impost de la renda dels no residents (I.R.N.R.).
 • Retencions i pagaments a compta (Rendes del treball, del capital, etc.).
 • Ajornament de tributs.
 • Reclamacions i recursos.
 • Obtenció de certificats fiscals.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR