Nova llei de families - Gestoria Laboral Gestomart

La nova llei de famílies i la seva afectació al món laboral

El passat 28 de març de 2023 es va aprovar al consell de Ministres la nova llei de famílies, pendent de tramitació al Congrés dels Diputats. Aquesta nova llei amplia el reconeixement jurídic de la diversitat de diferents models de família, entre les principals novetats que preveu la norma hi ha les següents:

 

    – Permís retribuït de 5 dies l’any per atendre familiar fins 2º grau o convivent en cas d’accident o malaltia greu.

    – Permís parental de 8 setmanes (no retribuït) a gaudir de forma continua o discontinua fins que menor tingui 8 anys.

    – Permís retribuït de fins a 4 dies l’any per causa de força major, que es pot gaudir per hores, i busca permetre que els pares/mares puguin faltar a la feina justificadament per motius familiars urgents i imprevisibles.

    – En el cas de fills menors de 12 anys es podrà sol·licitar el treball a distància

    – Permís de 15 dies per formalització de les parelles de fet

    – Dret de les parelles de fet a percebre la pensió de viudetat, en condicions similars al matrimoni.

    – Renta de 100 euros mensuals per famílies amb fills de 0 a 3 anys (no només les mares treballadores).

    – S’amplia el subsidi per naixement i cura no contributiu a adoptants i famílies d’acollida.

    – S’amplia la pensió d’orfandat un any (fins als 26 anys) i el permís per cura de menor amb càncer o malaltia greu fins els 26  anys en el cas de discapacitat.

 

Aquestes novetats són una pinzellada de la proposta de llei pendent de tramitació per la via d’urgència al Congrés dels Diputats i que té per finalitat reconèixer la diversitat de situacions familiars existents al nostre país, recolzant les famílies en la conciliació familiar i criança dels seus fills i filles.

 

La Teva Gestoria Laboral De Confiança

Gestomart P. Martinez Assessors, S.L.P., és una societat de professionals inscrita al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, i compta amb professionals membres de diversos col·legis (Economistes, graduats socials, gestors administratius), així com amb col·laboradors externs d’altres àmbits com l’advocacia, l’enginyeria industrial, l’arquitectura o l’administració de finques.

Resumen
La nova llei de famílies i la seva afectació al món laboral
Nombre del artículo
La nova llei de famílies i la seva afectació al món laboral
Descripción
Aquesta nova llei amplia el reconeixement jurídic de la diversitat de diferents models de família.
Publisher Name
GESTOMART ASSESSORS
Publisher Logo