gestoria autonom i empleat a mataro

Es pot ser autònom i empleat al mateix temps?

A vegades els treballadors per compte d´altre es plantegen emprendre un negoci propi. No obstant això, l´opció de deixar el seu treball per a dedicar-se plenament a emprendre comporta riscos: per això molts es pregunten si es pot ser autònom i empleat al mateix temps. És a dir, si poden llançar el seu projecte propi sense abandonar el seu lloc de treball.

Això sí, assegura´t que la teva empresa t´ho permeti. És a dir, que no hagis signat cap clàusula d´exclusivitat o no competència. A continuació t´expliquem tots els detalls si vols ser autònom i treballar en una altra empresa al mateix temps.

Diferències entre pluriactivitat i pluriocupació

El primer que has de tenir en compte és que la pluriactivitat i la pluriocupació són conceptes diferents. La pluriocupació implica les persones que treballin en 2 o més empreses alhora però que es mantinguin en un únic Règim, el Règim General de la Seguretat Social. Mentre que la pluriactivitat es dona quan una persona cotitza en més d´un Règim de la Seguretat Social.

Com pots veure, la pluriactivitat és la teva situació si desitges treballar en una empresa i ser autònom al mateix temps.

Bonificacions sobre la quota d´autònom

Pel fet que, en treballar per compte d´altri, ja estàs cotitzant, la quota d´autònoms serà menor i tindràs una cotització inferior a la de l´autònom que paga per la base mínima.

La bonificació es tradueix en el següent:

• Primers 18 mesos com a autònom: reducció d´un 50% de la base mínima.
• Següents 18 mesos com a autònom: reducció d´un 75% de la base mínima.

Els requisits per a poder aconseguir aquesta bonificació són dues:

• Donar-se d´alta per primera vegada com a autònom en el RETA.
• Iniciar la situació de pluriactivitat en aquesta alta.

Aquesta bonificació no és compatible amb altres bonificacions com la tarifa plana. Pots acollir-te a una o a una altra, però a les dues no.


Pagament de tributs

El pagament dels tributs té, també, alguns matisos que convé tenir en compte. La idea és la següent. Referent al treball per compte d´altri, s´aplicaran les corresponents retencions d´IRPF. Quan es tracti de justificar els ingressos per compte propi, a més de l´IRPF, caldrà fer la liquidació trimestral de l´IVA. Si bé això implica una complexitat major, no és en absolut impossible. El que sí que hauràs de fer és parar esment amb les teves declaracions d´impostos i renda, perquè és relativament fàcil oblidar-se d´algun dels tributs o quotes, amb el conseqüent risc de sancions.

És possible mantenir la pluriactivitat de manera indefinida?

Sí, tècnicament és possible mantenir la pluriactivitat de manera indefinida. El problema d´aquesta circumstància és que pot ser problemàtica a llarg termini, perquè passats 3 anys s´eliminaran les bonificacions per als autònoms. A més, convindrà que comprovis si et compensa perquè els drets o consideracions, quant a prestacions per incapacitat o accident, variaran. En conseqüència, és necessari tenir un alt nivell d´ingressos en tots dos casos perquè sigui rendible.

Hi ha alguna limitació legal per a la pluriactivitat?

Sí, en principi existeix en alguns funcionaris o membres de poders de l´Estat (jutges). En aquest cas, serà necessari que aportin una declaració de compatibilitat que justifiqui que no hi ha interferència entre la seva ocupació i la pluriactivitat. Només si s´aprova en l´Administració, podrà exercir-se.

Existeixen limitacions d´edat per a la pluriactivitat?

Sí, perquè a Espanya hi ha una limitació d´edat per a ser treballador per compte propi. Una persona no pot ser autònoma si no és major d´edat, de manera que, per a acollir-te a la pluriactivitat, és necessari tenir un mínim de 18 anys.

Seguretat econòmica i jubilació

Podries cobrar dues pensions, una per autònom i una altra per haver treballat per compte d´altri, sempre que hagis cotitzat durant almenys 15 anys en tots dos règims.

En cas que no arribis als 15 anys en alguna de les dues opcions, pots acumular la cotització en aquell règim en el qual sí que pots cotitzar.

La Teva Gestoria Laboral De Confiança

Gestomart P. Martinez Assessors, S.L.P., és una societat de professionals inscrita al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, i compta amb professionals membres de diversos col·legis (Economistes, graduats socials, gestors administratius), així com amb col·laboradors externs d’altres àmbits com l’advocacia, l’enginyeria industrial, l’arquitectura o l’administració de finques.

Resumen
Es pot ser autònom i empleat al mateix temps?
Nombre del artículo
Es pot ser autònom i empleat al mateix temps?
Descripción
Es pot ser autònom i empleat al mateix temps?
Publisher Name
GESTOMART ASSESSORS
Publisher Logo